Ngày Đó Xa Rồi Karaoke Song Ca
Đặng Bá Thành Lv 15

Đặng Bá Thành

ᴅιễм ʟê Lv 18

ᴅιễм ʟê

247
269
41
E đổi bài ni gl cùng a nha ahihii

29.2 K

Bình luận (41)
Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt - 8 ngày trước

Lv 11

Trần Phương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

ᴅιễм ʟê - 9 ngày trước

Lv 11

Trần Phương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Đặng Bá Thành - 8 ngày trước

Lv 11

Trần Phương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

ᴅιễм ʟê - 9 ngày trước

Lv 18

Ngọc Thủy

Trả lời - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận