Vì Lỡ Thương Nhau (Song Ca) || Karaoke || Nhạc Sống
Trương Hùng Cường Lv 13

Trương Hùng Cường

Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

292
86
23
♥️♥️ mình đã yêu nhau. Duyên không thành đành đau khổ. Em khóc cho duyên lỗi Thề . Anh về đi thôi biệt ly!!!??

6.24 K

Bình luận (23)
Lv 10

Hang Thuy

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

DKNY&DKNY&DKNY&DKNY

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Diệu Tâm - 5 tháng trước

Lv 13

Ha Buon Nguy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Trịnh Minh Thông

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận