Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng Karaoke Beat Chuẩn
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

227
123
147
Trịnh Công Sơn “mãi mãi có tên người”trong thế giới âm nhạc”@@

106.5 K

Bình luận (147)
Lv 8

Nguyễn Thu Thủy

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 23 ngày trước

Lv 9

Rêu Xanh

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 tháng trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 tháng trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 147 bình luận