Bài Thánh Ca Buồn - Nguyễn Vũ (Karaoke Guitar Romance)
Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

322
310
34
Lời nguyện mình, Chúa có nghe không? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu... Với âm nhạc, cho dù bạn là ai, cách thể hiện đam mê thế nào thì đó chính là con người bạn!

77.19 K

Bình luận (34)
Lv 11

Ngọc Sơn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 5

kien maukhoa

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 2

Oanh Do Ngoc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 10

Thương Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Thương Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận