[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Trương Ngọc Lv 18

Trương Ngọc

Mắc Cỡ Lv 11

Mắc Cỡ

15
11
4
Gởi kưng

1.4 K

Bình luận (4)
Lv 11

Mắc Cỡ

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Trương Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Trương Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Trương Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước