Anh Cứ Đi Đi Hari Won Karaoke
Minh Hằng Lv 17

Minh Hằng

41
36
15
Mình buồn vì tim mình đau.Mình buồn thì ai thấu đâu.từng lời buông chua hết câu.nuoc mắt đã dâng khoé sầu.....

1.9 K

Bình luận (15)
Lv 16

Nhi Hồ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sống Chậm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sống Chậm - 1 năm trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Minh Hằng - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Sống..!

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Sống..! - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận