Beat Karaoke Mùa Thu Paris Cố nhạc sỹ Phạm Duy
Kiều Hạnh Lv 13

Kiều Hạnh

21
33
3
Ôi mình hát bài bài này một lần được luôn nè...! Hay lắm các bạn ơi...!

20

Bình luận (3)
Lv 15

Viet Le

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 2 năm trước

Lv 12

Thu Huynh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Nguyễn Tbl

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 2 năm trước