KARAOKE LK Đôi ngã chia ly - Trường Vũ u0026 Hạ Vy (DANVYKARA)
Ú À Lv 20

Ú À

Hoàng Dung Lv 18

Hoàng Dung

1130
687
317
Khi bà chị muốn hát mà giao thông cứ cản trở hoài luôn Ú ơi hihi

224.22 K

Bình luận (317)
Lv 22

Thu Le

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 18

Hoàng Dung - 20 phút trước

Lv 22

Thu Le

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 18

Hoàng Dung - 21 phút trước

Lv 22

Thu Le

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 22

Thu Le

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 18

Hoàng Dung - 21 phút trước

Lv 14

Vi Vi

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 18

Hoàng Dung - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 317 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan