Karaoke Nửa đêm ngoài phố | Full beat | Đăng Vũ ft Băng Châu
Sina Sina Lv 18

Sina Sina

Ngoc Dang Lv 18

Ngoc Dang

20
23
18
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

12.4 K

Bình luận (18)
Lv 14

Băng Băng Som

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Băng Băng Som

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Băng Băng Som

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận