[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Mất Tên Lv 13

Mất Tên

Như Anh Lv 14

Như Anh

176
85
83
Mến gửi Nhỏ Nít nè! Ck của b rất tuyệt.. tiếng ca của b thật dễ thương...

9.44 K

Bình luận (83)
Lv 14

Như Anh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 1 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 1 tháng trước

Lv 13

Mất Tên

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Như Anh - 1 tháng trước

Lv 13

Mất Tên

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Như Anh - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận