Karaoke | Dương Quý Phi | trích 2 câu vọng cổ hay
My Nga Tran Lv 12

My Nga Tran

95
33
30
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.34 K

Bình luận (30)
Lv 15

Như Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

My Nga Tran - 2 tháng trước

Lv 16

༺ *Khờ Mộc Miên*༻

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

My Nga Tran - 2 tháng trước

Lv 11

Hồng Minh Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

My Nga Tran - 2 tháng trước

Lv 11

Hồng Minh Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

My Nga Tran - 2 tháng trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

My Nga Tran - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 30 bình luận