THƯƠNG HUẾ MÙA ĐÔNG karaoke (Vân Khánh)
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3346
439
104
Sắp đông rồi nơi ấy có mưa nhiều không? Beat thứ 4 mần lâu rùi giờ mới hét ^_^

10.78 K
Bình luận (104)
Lv 12

Binh le Thanh

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 12

Binh le Thanh - 12 ngày trước

Lv 11

Thủy Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 5

Nguyễn Toàn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 13

Van Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 104 bình luận