Josh Groban - You Raise Me Up (Karaoke)
Jordan Do Lv 13

Jordan Do

36
31
14
Ngài nâng con lên ( Lời việt Jordan Do )

831

Bình luận (14)
Lv 12

Ăn Nhiêu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Jordan Do - 1 tháng trước

Lv 10

Tú Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phú Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Jordan Do - 1 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Jordan Do - 1 tháng trước

Lv 12

Kim Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Jordan Do - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan