Xin Làm Người Xa Lạ Trường Vũ Karaoke Ngắt Lời
David Lam Lv 11

David Lam

127
56
12
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

202

Bình luận (12)
Lv 2

Ton Nu Diem Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 6

Dũng Kều

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 10

Nguyễn Khánh Hương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 13

Luong Duong Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 13

Từ An Dung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận