Karaoke Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai Dương Hồng Loan ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tran Sony Lv 15

Tran Sony

☘️Cát Bụi☘️ Lv 17

☘️Cát Bụi☘️

75
40
9
Cứ tưởng rằng chia tay không bao giờ gặp lại,...

4.1 K

Bình luận (9)
Lv 7

Gomgom Đatinh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

☘️Cát Bụi☘️ - 7 tháng trước

Lv 13

Ngọc Sang

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

☘️Cát Bụi☘️ - 7 tháng trước

Lv 18

Tấn Phát

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

☘️Cát Bụi☘️ - 8 tháng trước

Lv 15

Thu Minh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

☘️Cát Bụi☘️ - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận