Karaoke Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai Dương Hồng Loan ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tran Sony Lv 15

Tran Sony

Cát Bụi Lv 14

Cát Bụi

66
36
9
Cứ tưởng rằng chia tay không bao giờ gặp lại,...

4.1 K

Bình luận (9)
Lv 2

Gomgom Đatinh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 7

My Nga Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Cát Bụi - 1 tháng trước

Lv 12

Ngọc Sang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Cát Bụi - 1 tháng trước

Lv 14

Tấn Phát

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Cát Bụi - 1 tháng trước

Lv 12

Thu Minh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Cát Bụi - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận