Vùng Lá Me Bay - Dương Hồng Loan (MyKara)
Dương Hồng Loan Lv 15

Dương Hồng Loan

Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

2437
274
271
Hát cùng ca sĩ

469.35 K

Bình luận (271)
Lv 13

Bình An

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 10 tháng trước

Lv 4

Biên Quách Đại

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 11 tháng trước

Lv 16

KimThu Vu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 1 năm trước

Lv 19

A Sến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 271 bình luận