ÁNH NẮNG CỦA ANH karaoke - Đức Phúc
Thanh Bình Lv 14

Thanh Bình

381
165
56
I can't explain every time it's the same. I feel that it's real take my heart I've been lonely too long. I can't be so strong take the chance for romance, take my heart I need you so. There's no time I'll ever go.

10.7 K

Bình luận (56)
Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 29 ngày trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 2 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận