Karaoke Thương Quá Việt Nam - Nhạc Sống Cha Cha Vip Ngon Lành - Karaoke Tuấn Cò Âm Thanh Chuẩn
Kieu Nguyen Lv 18

Kieu Nguyen

Hongchau Dinh Lv 14

Hongchau Dinh

189
144
117
Ck hay quá. Chị yêu hát tuyệt vời. Em đang bị khàn giọng chị yêu nghe tam nhé.

21.01 K

Bình luận (117)
Lv 14

Quoc Truong

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 14

Quoc Truong - 23 ngày trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh - 1 tháng trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh - 1 tháng trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh - 1 tháng trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 117 bình luận