Hãy về với em Karaoke
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

1629
936
230
Em hét xong rồi anh2 . em co đi đâu đâu ma keu về hoài chời. anh hat ck nay qua xuat sac em hat đuoc vay thoi anh nghe tạm nhe. Cam on anh❤️❤️✍️✍️

80.34 K

Bình luận (230)
Lv 12

Hua Thi Duong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 2 tháng trước

Lv 11

Xuân Trang

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 2 tháng trước

Lv 12

Toan Ly

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 3 tháng trước

Lv 12

Anh Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 230 bình luận