Ngày Đó Xa Rồi - Đan Nguyên Karaoke (Beat gốc)
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

433
214
84
Xa nhau, xa cách nhau rồi ta đã xa cách nhau rồi...

289.82 K
Bình luận (84)
Lv 15

BIỂN XANH

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Hùng Văn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Lv 1

Ngân

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 1

Ngân - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 84 bình luận