Karaoke. Tình Xưa Vụng Dại. Hồng Quyên ft Triều Quân (ngoclinh)
Khắc Môn Lv 13

Khắc Môn

Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

402
249
130
Ngọc Linh ft Khắc Môn

11.67 K

Bình luận (130)
Lv 6

Trần Xuân Trường

Trả lời - 18 giờ trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Triệu Hoàng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 130 bình luận