[KARAOKE] Ngày Xưa Anh Nói - Lê Sang Ft Lưu Ánh Loan
Trang Trần Lv 16

Trang Trần

Vì Ngọc Lv 12

Vì Ngọc

9
16
3
Hôm nay anh mới nói ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

1 K

Bình luận (3)
Lv 16

Trang Trần

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Trang Trần

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Vì Ngọc

Trả lời - 4 tháng trước