KARAOKE | Người Ngoài Phố | Như Quỳnh
Ngô Châu Anh Lv 15

Ngô Châu Anh

444
313
58
Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương xuốt cả một đời....

870
Bình luận (58)
Lv 5

Lê Tuấn

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 15

Ngô Châu Anh - 3 giờ trước

Lv 8

He Ro

Trả lời - 19 giờ trước

Lv 15

Ngô Châu Anh - 19 giờ trước

Lv 6

Dep Vo

Trả lời - 20 giờ trước

Lv 15

Ngô Châu Anh - 20 giờ trước

Lv 2

Trong Kim

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 15

Ngô Châu Anh - 20 giờ trước

Lv 10

Tam Tran

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Ngô Châu Anh - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận