Ngày vui năm ấy Karaoke ONLY
Kiều Khanh Lv 10

Kiều Khanh

Tien Dung Lv 12

Tien Dung

71
15
5
Cám ơn KK đã cho phép sc nha. Một bài hát rất dễ thuong!

0

Bình luận (5)
Lv 11

Đào Hồng Phú

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Tien Dung

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 4 tháng trước