Karaoke Ngay Ay Minh Yeu Nhau (Song Ca - Beat & Vocal)
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Le hongmai Lv 20

Le hongmai

1097
361
87
Hiii...gửi ngày ấy lại cho đệ nà ...đệ hát hay lắm ...nghe tỷ hát ko cười nha kkk...!!!

32.03 K

Bình luận (87)
Lv 12

Nghiêm Thị Quyên

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 20

Le hongmai - 9 tháng trước

Lv 10

Cao Sơn Thanh Xuân

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

LYNDA HCM

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 20

Le hongmai - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận