Đoạn Tuyệt - Karaoke - Nguyễn Thành Viên - beat chuẩn
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

413
167
34
Thầm chào nhau thui!!! Zùi tạm biệt nguoi oi!! Ngày buồn vẫn tới !! Này giây phút tui phai quên người!!!

18.93 K

Bình luận (34)
Lv 12

Hoa Vô Khuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Keerin Ho

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Keerin Ho - 1 năm trước

Lv 22

Elvis Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Elvis Anh - 1 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận