Đoạn Tuyệt - Karaoke - Nguyễn Thành Viên - beat chuẩn
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

446
193
37
Thầm chào nhau thui!!! Zùi tạm biệt nguoi oi!! Ngày buồn vẫn tới !! Này giây phút tui phai quên người!!!

19.93 K

Bình luận (37)
Lv 10

Sóng Xanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Sóng Xanh - 1 tháng trước

Lv 17

Hoa Mặt Trời

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Mai Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Hoa Vô Khuyết

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn - 2 tháng trước

Lv 10

Loan Keerin

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Loan Keerin - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 37 bình luận