Gặp nhau giữa rừng mơ Tân Nhàn ft Trọng Tấn Karaoke YouTube
Xuân Đức Lv 13

Xuân Đức

Minh Nguyễn Lv 15

Minh Nguyễn

87
69
30
Em ơi hôm nay chị thử hát bài này xem có ổn ko mà có chỗ còn đuối sức em à..

2.62 K

Bình luận (30)
Lv 12

Cự Giải

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn - 2 năm trước

Lv 8

Thu Hiền Bùi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 2 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 2 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 2 năm trước

Lv 14

Dang Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 30 bình luận