[karaoke] Như Quỳnh & Trường Vũ - LK Sao Chưa Thấy Anh Về & Nén Hương Yêu (Duy Khánh)
Như Anh Lv 15

Như Anh

G Lv 18

G

516
247
93
Lk Sao Chưa Thấy Anh Về, Nén Hương Yêu - G ft NA

21.74 K

Bình luận (93)
Lv 15

Như Anh

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Như Anh - 18 ngày trước

Lv 11

Hoài Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 1 tháng trước

Lv 11

Hoài Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

G - 1 tháng trước

Lv 16

Tấn Phát

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 93 bình luận