LK Giận Hờn & Đêm Cuối Karaoke ONLY
Hằng Nga Lv 18

Hằng Nga

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

902
1002
27
Trả lại cho anh, trả lại cho anh, lời nào yêu thương còn đọng trên môi... Người đành xa ta, bỏ ta thật òy... Gửi em gái soái Ka nè!

520.96 K

Bình luận (27)
Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 18

Hoa Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 18

Hoa Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 18

Hoa Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 12

Lưu Tài

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận