Đoạn Tuyệt - Karaoke - Nguyễn Thành Viên - beat chuẩn
8 Lv 13

8

1146
194
28
8 mới tập bài thất tình này, nhờ bạn Blandine giới thiệu. Gđ Mykara nghe rồi đóng góp nha.

616

Bình luận (28)
Lv 13

8

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Nghiêm Thị Quyên

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

8 - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ngân Hà - 1 năm trước

Lv 14

Phương Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

8 - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận