Bên Bến Sông Buồn Karaoke BáchLýBăng
Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

218
144
194
Ca khúc em mới tập hát lần đầu gửi tới đại gđ mykara với lời chúc sk và lời chào thân ái nhất ạ❤

124.73 K

Bình luận (194)
Lv 15

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 8 giờ trước

Lv 15

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 8 giờ trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 8 giờ trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 8 giờ trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 8 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 194 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan