Say Tình - Đàm Vĩnh Hưng Karaoke Beat CHUẨN 2018
Thái Vũ Khang Lv 13

Thái Vũ Khang

Mi Le Lv 15

Mi Le

2000
255
74
Mình say nhau❤️

25.4 K

Bình luận (74)
Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Liên Bích

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 18

Sống Chậm

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 15 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 74 bình luận