[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

Mỹ Quí Lv 14

Mỹ Quí

352
71
69
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

17.96 K

Bình luận (69)
Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí - 1 năm trước

Lv 17

KIWI

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí - 1 năm trước

Lv 16

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí - 1 năm trước

Lv 16

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 69 bình luận