BOI BAC HOANG CHAU KARAOKE BEAT 1
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

2824
835
68
Nhưng thôi... nhắc lại chỉ đau đớn lòng, vì đời mấy ai giữ được câu chung tình... chỉ buồn phận mình thôi... hazzz Bài hát và clip buồn quá!

35.56 K
Bình luận (68)
Lv 2

Huy Nhung

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 4

Nguyễn Văn Minh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 14

Lê Nhung

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 10

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 19

Le hongmai

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 68 bình luận