[Karaoke - Beat Gốc] Cánh Hoa Yêu - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

Minh Nhân Lv 14

Minh Nhân

54
40
41
CK này em nghe chứ không biết hát, em hát có tệ hại chị đừng buồn em nha ???❤️❤️❤️

28.11 K

Bình luận (41)
Lv 10

Phùng Lai

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 14

Minh Nhân - 20 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 14

Minh Nhân - 30 ngày trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Lv 14

Thao Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận

Liên quan