Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

590
451
201
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

60.41 K

Bình luận (201)
Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 11

Tùng Nguyễn

Trả lời - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 201 bình luận