Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

660
471
227
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

104.82 K

Bình luận (227)
Lv 10

Can Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 227 bình luận