[KARAOKE] Đính Ước- Huỳnh Thật ft Phương Anh (Beat Gốc)
NAM HẢI Lv 17

NAM HẢI

Hang Pham Lv 14

Hang Pham

502
149
36
Hát bài này lòng rộn ràng như chuẩn bị được lên xe hoa ý ;) Thượng Hải, Trung Quốc 25/6/2018

3.72 K

Bình luận (36)
Lv 11

Trần Xuân Nghĩa

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Lê Tùng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Dũng KyPot

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

NAM HẢI - 1 năm trước

Lv 14

Dũng KyPot

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

NAM HẢI - 1 năm trước

Lv 1

Thuy Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hang Pham - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận