Karaoke Sợ yêu - Thanh Hà | Beat gốc Tone nữ
Dang Binh Yen Lv 15

Dang Binh Yen

278
32
26
Lâu lâu lại mang đàn ra gảy, tự gảy tự hát vẫn là sướng nhất :))))

7.71 K

Bình luận (26)
Lv 8

Vu Pham

Trả lời - 2 giờ trước

Lv 14

Phuoc Hoang Trang

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 10 giờ trước

Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận