Karaoke Trăng Tàn Trên Hè Phố, Phương Diễm Hạnh
Huỳnh Vương Lv 14

Huỳnh Vương

Cindyly Pham Lv 14

Cindyly Pham

25
27
6
Cindyly xin được giao lưu với người đẹp ca khúc này nhé , bạn yêu hát hay lắm , Thanks nàng nhiều

1.1 K

Bình luận (6)
Lv 14

Cindyly Pham

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Thái Vũ Khang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Cindyly Pham

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Hongchau Dinh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Cindyly Pham

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận