Karaoke Trăng Tàn Trên Hè Phố, Phương Diễm Hạnh
Huỳnh Vương Lv 14

Huỳnh Vương

Cindyly Pham Lv 13

Cindyly Pham

25
26
6
Cindyly xin được giao lưu với người đẹp ca khúc này nhé , bạn yêu hát hay lắm , Thanks nàng nhiều

1.1 K
Bình luận (6)
Lv 13

Cindyly Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Thái Vũ Khang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Cindyly Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hongchau Dinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Cindyly Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận