Karaoke Nhạc Sống | Đoạn Cuối Tình Yêu Song Ca | Tuyệt Phẩm Bolero Karaoke | Duy Tùng Karaoke
Ngọc Giáp Lv 14

Ngọc Giáp

Hồng Yến Võ Thị Lv 13

Hồng Yến Võ Thị

33
9
3
Gửi anh! Beat này giọng nữ cao quá !!! Đuối !

132

Bình luận (3)
Lv 12

Võ Hồng Lý

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Võ Hồng Lý - 1 năm trước

Lv 14

Ngọc Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Ngọc Giáp - 1 năm trước

Lv 14

Ngọc Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Hồng Yến Võ Thị - 1 năm trước