[Karaoke] Đếm Ngày Xa Em - Lou Hoàng, Only C (Nguyên Jenda - Beat Gốc) - andykaraoke.com
Hạ Chí Lv 4

Hạ Chí

842
120
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

8
Bình luận (5)
Lv 1

Gia Cát Lày's

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 4

Hạ Chí - 3 tháng trước

Lv 1

Huu Tin cao

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 1

Luyen Le

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

Mắt To

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

Mai Huong

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 4

Hạ Chí - 4 tháng trước