KARAOKE Nếu Hai Đứa Mình - Quỳnh Trang ft Quân Bảo | MV HD Official
Kim Thủy Lv 15

Kim Thủy

Nguyễn Đình Hựu Lv 13

Nguyễn Đình Hựu

237
44
21
cảm ơn thủy đã mời anh một ck rất hay!

323

Bình luận (21)
Lv 13

Nguyễn Đình Hựu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Thủy - 1 năm trước

Lv 13

Cẩm Châu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Đình Hựu - 1 năm trước

Lv 18

Mai Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Đình Hựu - 1 năm trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Đình Hựu - 1 năm trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Đình Hựu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận