[Karaoke Tone Nam] Ngày Vui Qua Mau - Tiết Duy Hòa | SKY KARAOKE
Quang Nguyen Dinh Lv 13

Quang Nguyen Dinh

114
35
16
Mến tặng gd Myka cuối tuần!!! Giọng ca lạ, gương mặt lạ!!!

1.84 K

Bình luận (16)
Lv 10

Nguyễn Hồng Ngọc

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 5 tháng trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 5 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Kristy Hoàng Thu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 7 tháng trước

Lv 14

Đan Thanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận