[Karaoke - Beat] LK Sau Lần Hẹn Cuối & Người Đã Như Mơ - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Henry Tran Lv 20

Henry Tran

Rose Nguyen Lv 21

Rose Nguyen

401
93
23
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

93.34 K

Bình luận (23)
Lv 3

Nắm Lấy Tay Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Henry Tran - 1 năm trước

Lv 3

Nắm Lấy Tay Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Henry Tran - 1 năm trước

Lv 6

Trần Kiên

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Trần Kiên - 1 năm trước

Lv 11

Huỳnh Mỹ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Henry Tran - 1 năm trước

Lv 6

Tuan Kiet Tran

Trả lời - 2 năm trước

Lv 20

Henry Tran - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận