karaoke Thương Nhau Ngày Mưa karaoke Elvis Phương 2
Khôi Ng Lv 11

Khôi Ng

Hang Pham Lv 14

Hang Pham

75
30
11
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

41

Bình luận (11)
Lv 10

Tuyet Anh Nguyen

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 5

Nam Phuong

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 13

Italia Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Khôi Ng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Dũng KyPot

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận

Liên quan