[Karaoke] LK Một Chuyến Xe Hoa & Vì Trong Nghịch Cảnh - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Vũ Võ Lv 12

Vũ Võ

Huỳnh Nguyệt Lv 14

Huỳnh Nguyệt

144
75
51
Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa em ơi thôi đành dang dở tình ta..

15.22 K

Bình luận (51)
Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 1 năm trước

Lv 17

Hung Guitar

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Vũ Võ - 1 năm trước

Lv 17

Hung Guitar

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 1 năm trước

Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Vũ Võ - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận