Karaoke Bài Thơ Tình Huỳnh Nguyễn Công Bằng FULL Beat Gốc
Henry Tran Lv 20

Henry Tran

31
14
3
Về bên người có nhớ bài thơ,lời con tim thắm đượm ân tình,ngày xưa hai đứa mình...

24.4 K

Bình luận (3)
Lv 11

Hoa Lưuly

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 20

Henry Tran - 21 ngày trước

Lv 15

Kim Cúc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 1 tháng trước

Lv 11

Thu Lu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 1 tháng trước