Karaoke Bài Thơ Tình Huỳnh Nguyễn Công Bằng FULL Beat Gốc
Henry Tran Lv 20

Henry Tran

31
16
3
Về bên người có nhớ bài thơ,lời con tim thắm đượm ân tình,ngày xưa hai đứa mình...

24.4 K

Bình luận (3)
Lv 13

Hoa Lưu Ly

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 8 tháng trước

Lv 15

Kim Cúc

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 8 tháng trước

Lv 13

Hoàng Cường

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 8 tháng trước