[Karaoke - Beat] LK Người Thương Kẻ Nhớ & Sao Lòng Còn Thương - Thiên Quang
Huỳnh Thiên Tuấn Lv 14

Huỳnh Thiên Tuấn

thanh lai thien Lv 10

thanh lai thien

193
143
42
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

2.5 K

Bình luận (42)
Lv 12

Áng Mây Vô Tình

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien - 1 năm trước

Lv 5

phuclehong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien - 1 năm trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận