Gửi Ngàn Lời Yêu hạ 2 tone Karaoke
NgọcLuận Đỗ Lv 13

NgọcLuận Đỗ

92
24
6
Từ sâu trái tim này anh nhớ em.

921

Bình luận (6)
Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

NgọcLuận Đỗ - 1 năm trước

Lv 17

KIWI

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

KIWI - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

NgọcLuận Đỗ - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

NgọcLuận Đỗ - 1 năm trước

Lv 13

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Kieulinh Pham - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận