Gửi Ngàn Lời Yêu hạ 2 tone Karaoke
Đỗ Ngọc Luận Lv 11

Đỗ Ngọc Luận

92
24
6
Từ sâu trái tim này anh nhớ em.

921

Bình luận (6)
Lv 14

Nguyệt Hải

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Đỗ Ngọc Luận - 7 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 16

KIWI - 7 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Đỗ Ngọc Luận - 7 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Đỗ Ngọc Luận - 7 tháng trước

Lv 11

Đỗ Ngọc Luận

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Kieulinh Pham - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận