Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή

Dung Lê Lv 16

Dung Lê

136
86
19
Chị DL gửi Diễm của những ngày xưa về với em gái đây....... Hjhj.....

8.22 K

Bình luận (19)
Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 11

Hương Trinh Thi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 16

Dung Lê

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận